Sprawy karne

To postępowanie prawne wszczęte przeciwko osobom lub organizacjom oskarżonym o popełnienie przestępstwa.

W przypadku skazania oskarżony może zostać ukarany grzywną, więzieniem lub obiema karami. Polski system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jest kontradyktoryjny, co oznacza, że oskarżenie jest przeciwstawiane obronie w procesie przed sędzią.

Oskarżeni mają prawo do zachowania milczenia oraz do reprezentowania ich przez adwokata. Ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu, który musi udowodnić, że oskarżony jest winny ponad wszelką wątpliwość.

Sprawy karne

Stałeś się ofiarą przestępstwa?

Obawiasz się o to, czy uda się ustalić i namierzyć sprawców?

Nie wiesz, jakie masz prawa w postępowaniu?

Nie rozumiesz prawniczego języka?

Nie wiesz, co robić?

Możemy zająć się Twoją sprawą
kompleksowo, a co więcej
indywidualnie.

Wykonamy własne czynności śledcze, począwszy od oględzin miejsca popełnienia przestępstwa, poprzez analizę zebranego materiału dowodowego, aż do doradztwa i konsultacji w trakcie prowadzonego postępowania.

Ponadto oferujemy doradztwo w sprawach będących w toku lub już zakończonych. Przeanalizujemy zebrane materiały i doradzimy, co można jeszcze zrobić.

Sprawy karne

Detektywi z Centrum Usług
Detektywistycznych

Posiadają szeroką wiedzę operacyjną i śledczą, ale również wiedzę z zakresu postępowań sądowych. Biuro Detektywistyczne dysponuje wysokiej jakości sprzętem operacyjnym. Dzięki posiadanym umiejętnościom operacyjnym i śledczym naszych detektywów możemy pomóc Ci ustalić ewentualnych sprawców lub zebrać materiał, który potwierdzi Twoją niewinność.

Pomożemy zrozumieć i skutecznie komunikować się z organami ścigania

Aby zwiększyć szanse na szybkie i pozytywne rozwiązanie Twojej sprawy. Nasze Biuro Detektywistyczne oferuje również specjalistyczne wsparcie z zakresu prawa, ponieważ współpracujemy z czołowymi Kancelariami Prawniczymi.

Sprawy karne
Jesteś zainteresowany usługą spraw karnych?
Zapraszamy do kontaktu